"Itlarning faqat bitta kamchiligi bor, u ham bo‘lsa, ular odamlarga ishonishidir"
Elian Dj. Finbert