Qarovsiz qolgan hayvonlar uchun

«Hayot»
boshpanasi
va unda boqilayotgan hayvonlar

English
O’zbekcha
Ўзбекча
Русский